Erasmus Genel Bilgilendirme Toplantısı2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında 13


Şubat 2020 saat 13:30'da Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu A Blok'da Erasmus Genel


Bilgilendirme toplantısı yapılacağı Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi ilgi yazısı ile


bildirilmiş olup, öğrencilerinize gerekli duyuruların yapılması konusunda;


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.